สืบค้นทรัพยากรห้องสมุดคำค้น:
ข้อมูล:
    

 

Capture Search Phramongkutklao College of Medicine Discovery Service:

Keyword Title Author
 

ประชาสัมพันธ์

เรียนผู้ใช้บริการห้องสมุด ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ สำหรับฐานข้อมูล Proquest, OVID, THIEME สามารถขอรับ user password ได้ที่ห้องสมุดนะคะ ส่วนฐานข้อมูล clinicalkey สามารถสมัครใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยใช้ email.....

หนังสือใหม่

       
Atlas of Fine Needle Aspiration Cytology Auswirkungen Leading a Surgical Revolution The Internet and Health in Brazil
Adaptive Identification and Control of Uncertain Systems with Non smooth Dynamics Abrasive Water Jet Perforation and Multi Stage Fracturing Academic Crowdsourcing in the Humanities Abernathys Surgical Secrets
Neurosurgery Fundamentals Pathology QA cover 9781259644016 fc Current Medical Diagnosis Treatment 2019
       
       
   

 

       
                   

The Library Phramongkutklao College of Medicine

315 Rajavithi Road Ratchathewi 10400

Tel : 0-2763-9300  Email : librarypcm@hotmail.co.th