สืบค้นทรัพยากรห้องสมุดคำค้น:
ข้อมูล:
    

 

Capture Search Phramongkutklao College of Medicine Discovery Service:

Keyword Title Author
 

ประชาสัมพันธ์

เรียนผู้ใช้บริการห้องสมุด ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ สำหรับฐานข้อมูล Proquest, OVID, THIEME สามารถขอรับ user password ได้ที่ห้องสมุดนะคะ ส่วนฐานข้อมูล clinicalkey สามารถสมัครใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยใช้ email.....

หนังสือใหม่

       
Nelson Principles 9780124159150 9780323227001
9781118350096 9781585624720 Baileys Head and Neck Surgery  Clinical Biochemistry
 Developmental Behavioral Pediatrics  Reconstruction of the Head and Neck  Breast Pathology  Current Surgical Therapy

 

       
       
   

 

     
                   

The Library Phramongkutklao College of Medicine

315 Rajavithi Road Ratchathewi 10400

Tel : 0-2763-9300  Email : librarypcm@hotmail.co.th