สืบค้นทรัพยากรห้องสมุดคำค้น:
ข้อมูล:
    

ประชาสัมพันธ์

เรียนผู้ใช้บริการห้องสมุด ขอเชิญใช้บริการฐานข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับ สำหรับฐานข้อมูล Proquest, OVID, THIEME สามารถขอรับ user password ได้ที่ห้องสมุดนะคะ ส่วนฐานข้อมูล clinicalkey สามารถสมัครใช้งานได้ด้วยตนเอง โดยใช้ email.....

หนังสือใหม่

       
book1 book2 book3 book4
book5 book6 book7  
       

 

       
       
   

 

     
                   

The Library Phramongkutklao College of Medicine

315 Rajavithi Road Ratchathewi 10400

Tel : 0-2763-9300  Email : librarypcm@hotmail.co.th